شب شیاد

چه شب دنباله داری
توی خواب این خزونه
بگو آخر کدوم راه
منو به تو می رسونه

وقتی آغوش من و تو
رنگ پاییزو بگیره
بازم این حس شکستن
توی سینه گر می گیره

داره بی رنگی باغچه
خبر از خشکی میاره
کاشکی مثل چشمای من
می شد آسمون بباره

با همین ترانه رد شو
از دل این شب شیاد
بیا و سکوت عشقو
برسون به مرز فریاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: