نماد صلح

تقدیم به شهیدی که واسه باز کردن معبر , سمت مین ها رفت ولی دوباره برگشت . همه فک کردن جسد ها رو دیده و ترسیده. اومد پوتینش و در اورد و دوباره رفت . گفتن چرا برگشتی گفت پوتین مال بیت الماله حیفه با من بسوزه….

گمونم تو خوده خوده بهشتی / که تویِ چنگِ این دنیا اسیری
به پرچمت قسم , نمادِ صلحی / که دستِ دشمنت رو هم میگیری

تو به قدری بزرگی که جهانی / با یا علیِ مردمت می لرزه
به عشقت پایِ تحریما نشستیم / از این بیشترشم واست می ارزه

تنها کشوری که لایقِ اسمه / خدا باشه توو پرچمش تو هستی
جهان همیشه مدیونه تو بوده / تو تندیسِ شیاطین و شکستی

بخش دوم :

جوونایی توو خاکِ تو توو خاکن / که از کثیفیه دنیا بریدن
پِیِ پایِ تو پاسوزه یه مینَن / ولی به قله ی دنیا رسیدن

جهان مردونگی هاشون و دیدو / بزرگیشون جهانی رو کوچیک کرد
اگرچه سهمشون شد از زمونه / فقط درد و فقط درد و فقط درد

تو خاکت پاکه مثه حسِ بارون / تو میراثی از کوروش کبیری
به پرچمت قسم , نمادِ صلحی / که دستِ دشمنت رو هم میگیری

https://www.academytaraneh.com/86263کپی شد!
971
۱۶