هوای غُربتِ خونه..

بسم ال…

با اینکه،خوب میدونم دیگه هیچ وقت/کسی مــــــارو کنـــــــارِ هم نمیبینــه
یه امشب رو،کنارم کوچه گردی کن/هوایِ غـربتِ این خونه سنگیـنه..

کُجــــــا بینِ من و تو فاصــــله اُقتاد؟/چـــــــرا قدرِ حضورت رو ندونستم؟
تو این سالا به هر در میزدم شایــــد/فراموشِت کنم،امّــــا نتونسم……

نمیدونی،چه حـــالی دارم از دوریت/دیگه تو صورتِ دنیــــا نمـــی خـندم
اگه اینقدر،وابستهَ ت نبـــــــودم کـــه/کنارِ خاطِراتت جـون نمیکندم…

نمیپرسی چرا هر لحظـــــــه آشوبم؟/با روزایی که نیستی سخت درگیرم؟
اگه دستِ خودم باشه همــــین حالا…/نفس هایی که میدم،پس نمیگیرم…

یه امشب از،عذابــم دست بـــــردارو/یه لحظه تویِ رؤیا هام به من برگرد
هوای غربتِ این خونه سنگیــــــــنه/هوای غربتِ این خونه پــــیرم کرد……..

https://www.academytaraneh.com/86260کپی شد!
1102
۲۲