غلط کردم / ادعا

اگه من با تو بد کردم غلط کردم/ اگه راهتو سد کردم غلط کردم/ اگه عشقتو رد کردم غلط کردم/اگه دوستتو اَد کردم غلط کردم.
اگه نامهربون بودم غلط کردم / اگه بات بد زبون بودم غلط کردم/ اگه غرق جنون بودم غلط کردم / اگه عاشق اون بودم غلط کردم.
اگه یه احمقو پَستم / اگه دیوونه و مَستم / اگه دل غیره تو بستم / اگه زِ ندَ م هنوز هستم / غلط کردم غلط کردم.
بیا با من مدارا کن / تو رحم به سنگ خارا کن / دلتو قد دریا کن / مدارا کن مدارا کن / غلط کردم غلط کردم .
بابا به خدا غلط کردم دیگه تمومش کن موضوع رو کش نده ای مِلللللللللللللللللللت بدادم برسید غلط کردم .

ادعا
بی سوادیمو ادعای سواد می کنیم
معتا د یمو منع مواد می کنیم
عمری دروغ گفتیمو بی حدو حساب
همه استا دیمو اهلِ درس و کتاب
همه اهلِ تجملاتو رنگو ریا
ببین که روزیمون افتاده دستِ کیا
خطِ قرمزارو که نشد دور بزنیم
بهتره لال بشیمو فقط غر بزنیم

توضیحی راجع به غلط کردم
پسر جوانی از آشنایان که بتازگی نامزد کرده بود دچار اختلاف با نامزدش شد
ازمن خواست ترانه ای بگم که برای عذر خواهی به نامزدش بده تا حدودی هم
علت اختلافو شرح داد ترانه غلط کردمو گفتم بهش دادم تا نظر شما دوستان عزیزم چی باشه؟

https://www.academytaraneh.com/86239کپی شد!
954
۴۷