رویای من

.

یک روزِ من بـــدون تــو،فرض محال بین ماست
رویای هر شبم تویی،رویای هر شبم کجاست؟
این فـــــــاصله میان ما،تقصیر ما نبودو نیـست
فریـــــــاد می کنم تورا،فریاد من شنیدنیـست
هی درد می دهی مرا،با لحظه لحظه دوریـت
ای کاش من هم داشتم،یک ذره از صبــوریـت
دور از توام ولی بدان،یادِ تو چون عبادت است
هر لحظه بی یاد تو،واااااای،هم پایه ی خیــــــــــــــــــــــــانت است

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8619کپی شد!
916
۱۴
۱