یه عاشق

یه عاشق،یه مجنون
تموم فکر و ذکرش اون نگاته
یه خسته،یه دل خون
که دنیاش دیگه همرنگ چشاته
یه مردی،تو این برف
هنوز دلگرم آتیش لباته
هنوزم،یکی هست
که دلتنگ شنیدن صداته

من اون تنهاترین همراه دردم
که بی تو،می میرم
بیاد تو از این کابوس هر شب
یه رویا،میگیرم

هوای،دل من
همیشه مثل شب سرد و سیاهه
جدایی،یه ابره
که دیوار منو اون روی ماهه
چرا اون،نمیگه
یکی اینجا هنوزم چشم براهه
اگه بر،نگرده
تمومه عمرمو دنیام تباهه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86153کپی شد!
1006
۲۸