کجایی ای امیر عشق

چشام می باره رودی غم ، شبیه موجِ دریایی
از این ظلم وستم خستم ، خدا یا هستی هر جایی
***
چراغِ آرزوم خاموش ، از این کشتار بیهوده
جهنم پا شده انگار ، تو این افکار آلوده
***
تو قتل بی گناهان رو ، هزاران بچه داغونه
چرا دنیا لبش بسته ، چرا هیچکس نمی خونه
***
شبا تاریکه تو صحرا ، و این آوارگی زوره
هوای گرم و غمخواری ، نداری ،ترس و دلشوره
***
کجایی ای امیر عشق ، کجایی وقت دیدارت
ظهورت العجل کن زود ، شفا ده قلب بیمارت
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۴/۰۶/۱۳۹۳
۰۵/۰۹/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/86142کپی شد!
608
۸