عوض شدی

دوباره فکر تو؛منو دیوونه کرد؛بیاپیشم بمون
همیشه اسمه تو؛کناره اسمه من؛میشه مثه جنون
برای این همه شکایت دلم؛جوابی کاش بدی
منو رها نکن؛چطور دلت میاد؛از پیشه من بری؟
تمومه بغض من؛ازلحنه سرده تو؛بی وقفه میشکنه
چرا شدم واست؛یه قابه تو اتاق؛که حرف نمیزنه
دیگه با قلبه من؛اینجوری لج نکن؛بگو حرفت چیه
اگه میخوای بری؛بهم حرفی بزن؛بگو عشقت کیه
همش نگو که من؛برای قلبه تو؛همش زیادیم
بهم دروغ نگو؛چرا که قلبه تو؛میدونه راضیم
چرا عوض شدی؛ولی عوض نشد؛نگاه من به تو
داری میری بدون؛دیگه نمیرسه؛صدای من به تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: