فرصت …

تو به من یه لحظه فرصت نمی دی ،
بگم اون روزا بازَم برگردن

با تو نیستم ، تو که باور نداری ،
با اونام که عشقو باور کردن

نمی دونم چی شده … حرف  ِ من دروغ شده …
سرِت از حرفای  ِ کی شلوغ شده ، …
من می خوام برگردم

نمی دونم چی بگم … حرفامو به کی بگم …
تو رو به سادگی از دست نمی دم ، …
به تو عادت کردم

تو به من یه لحظه فرصت نمی دی
بگم اون روزا بازم برگردن

با تو نیستم ، تو که باور نداری
با اونام که عشقو باور کردن
.
.

گیتا سلطانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8605کپی شد!
715
۱۰