تو . . . من . . . " مـا "

مثل قرص ِ ماهیّ و من
تَهِـش یه هلال ِ سادَم
تو شروع راهی ّ و من
پیچای خبیث ِ جادَم ( جاددم )
تـو خــــود ِ صبح ِ سپیدی
من ، شبای سرد ِ تهرون
تــویی انعـــکاس ِ عشقو
من ، اسـیــر ِ درد ِ پنهون
تـو مســـافری ، عـزیـــزی
من ، یه گریَم پشت ِ دیوار
تـــو شروعی واسه موندن
مـن فقـــط ، خدانگهـــــدار
عطر ِ موهات توی خونه س
من کسی، که "مـا" نمیشه
توی این خـــونــه ی بیــروح
جز "مـا" هیشکی جا نمیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: