تو نذاشتی …

می خواستم از تو تا ابد بخونم ، … تو نذاشتی
می خواستم تا ابد پیشت بمونم ، … تو نذاشتی

می خواستم اگه باری روی  ِ دوش  ِ تو نباشم ،
تو رو هم نفس  ِ خودم بدونم ، … تو نذاشتی

می دونم دل  ِ تو طاقت نداره
بشینه روی  ِ بوم  ِ یه غریبه

کی برده دل  ِ سادَه تو عزیزم ؟
نخور گول  ِ نگاهشو ، فریبه

نذار بهار  ِ عمر  ِ هر دوتامون
شکوفه های  ِ سرما زده باشه

تو رو قسم به گلخونۀ احساس
بگو غریبه از خواب  ِ تو پا شه …

گیتا سلطانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8603کپی شد!
966
۱۲