"خوش بگذره"

"خوش بگذره"

خوش بگذره شبها بدون من کنارش*
خب بهتره ازمن به جای من بیارش*

از اول اصلا یادمه اصرار کردی…*
دنبال فرصت بودی و انکار کردی*

میگم آخه رفتی چرا!.. میگی دلم خواست.*
دیرت شده.. بایدبری… مرتیکه تنهاست…*

خوش بگذره… من احتیاجی بت ندارم*
تنهاییام با ارزشه … طاقت میارم*

حالا که در حال عبوری داری میری*
حق داری ازمن عکس هاتو پس بگیری*

هرقطره اشکم ردپاتو قاب کرده*
تصویر پشت پلک من تصویردرده*

انقدنگو دست ازسرم دیوونه بردار*
نفرین به دلبستن …برو…خدا نگهدار…*

۹۳/۶/۴

از این نویسنده بیشتر بخوانید: