به هر شرطی!

من اینجوری نمیخوامت،باید کامل تو سهمم شی
تا اخر پات میمونم،به شرطی که تو مـَردَم شی..
کی گفته سهم من از تو،قراره کوه یخ باشه؟
اگه کم عاشقم هستی،باید این قطره دریا شه!
من اینجوری نمیخوامت،تو از من دور،تو با من سرد…
واسه تصاحب چشمات…بگو چکار باید کرد؟
نمیخوام سهم من از تو،فقط اشک و فقط غم شه
من و از غم رها کن که،نمیخوام این عشق کم شه…
تو بازی نکن اینجوری،با من که میپرستیدم
تو و اون چشمای نازو،درست از وقتی که دیدم…
من اونقدر عاشقت هستم،به هر شرطی تورو میخوام!
باهات تا آخر دنیا،تا هر جایی بری میام…

پ.ن:۹۳/۶/۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید: