خدا پسندیده دلو..!

یکی بود و ..یکی نبود
توو شهر ِ دَردای ِ کبود

آسمون از زمینیا ..
اسم ِ تورو شنیده بود..

شنیده بود ..که عاشقی..
میشینی پای ِ آرزوت..
بی تاب ِ رویای ِ شبی..
غمو ..نمیاری به روت..!

میگن که "دلخوشی " ولی ..
کسی نمیدونه هنوز..

باچه غمی سر میکنی..
توو دل ِگریه های شب..
با ..کاشکی ..کاشکیا ..میری..
میری تا میرسی به روز..!

وقتی که صبح گُل میکنه..
میشکُفی با نعره ی ِ سوز..

سرخی لبخندُ نگا(ه)
دلت هنوز داغه هنوز..!

اهل ِ یه رازی که فقط..
خدای ِ آسمون دیده..

بگو صد آفرین به دل ..
خدا ..دل ُ پسندیده..
اونو پسندیده خودش..
به خودتم میگه یه روز..!
به خودتم میگه ..یه روز..!!!

https://www.academytaraneh.com/85931کپی شد!
913
۴۹