نوسان

این نوسان عشق تو زیادی تکراری شده
انگار می خواد بهم بگه رفتنت اجباری شده
از رفت و برگشتت دلت منم دیگه عاصی شدم
به رفتنت از این خونه حالا دیگه راضی شدم
چراغ عشق منو تو تو اخرین دقیقه هاست
بعد تو کار من فقط خط زدن خاطره هاست
با اینکه قلب من هنوز با برق چشمات میزنه
اما دیگه فاز نمیدی باید ازت دل بکنه
جریان عشق منو تو حس می کنم خطر داره
فردا واسم این زندگی هزار و یک اگر داره
میخوام از این لحظه دیگه رابطه مون تموم بشه
بذار برو خط خودت شاید دلم اروم بشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85892کپی شد!
955
۱۸