مسیر اشتباهی

نگاهم خیره رو دستات بود و
رو عمری خاطره خط میکشیدی
من از چشم تو افتادم ولی کاش
توام طعم سقوط و میچشیدی

کدوم رویا رو توی خواب دیدی
سرابه چی تورو از را به در کرد
بگو سمت کدوم تقدیر رفتی
که هر لحظه تو رو مغرور تر کرد

تا خواستم پاشم از جا رفته بودی
زیاده خواه بودی پر کشیدی
چطوری این مسیرو پیش رفتی
که من جا موندم اما تو رسیدی

تو بین رفتن و موندن کنارم
گذشتن از منو ترجیح دادی
دیگه گوشم پره از منطقایی
که ساکت موندم و توضیح دادی

برام بسه همش تلخی همش بغض
خودم واسه خودم کابوس وارم
نمیخوام پیش تو کوچیک باشم
غرور لعنتیمو دوس دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: