نمونه ترانه ها

امشبم مث دیشب حالم بده از یه حال بدتر نگرانم جلو جلو

حالمو نپرس سراغمو نگیر پشم نیا از پیش من تو هم برو

۸بیت

. . . . . . . . .

عزیزم مردی که روبروی تو زانو زده داره به مرز تو دیوار میکشه

دوباره زدم زل به چشای ناز تو سیگار دود شعر صدای ناز تو

۱۰بیت

. . . . . . . . .

عزیزم طلسم خوابو از پلکای خسته ات وا کن

بیا و دختر(هر فاعلی) بیدار خوابت رو تماشا کن

شب خوبی برای خواب دیدن نیس میدونم

ولی امشب تصور کن که بیداری مدارا کن

۱۰بیت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: