آینه

وقتی دلم تنگه برات،
دل تو دل ترانه نیس
ترانه حرف قلبمه،
نگو که عاشقانه نیس

وقتی دلم تنگه برات،
هوای گریه با منه
انگار ترک داره دلم،
منتظر شکستنه

تو آینه می بینم تورو، تو خونه میپیچه صدات
مث دیوونه ها میشم، وقتی دلم تنگه برات

وقتی نباشی عشق من،
دنیا به آخر می رسه
مرگ گلای اطلسی
انگاری زودتر می رسه

تنها بلای جون من،
یه روز تورو ندیدنه
دیدن تو برای من
مث نفس کشیدنه

تو آینه می بینم تورو، تو خونه میپیچه صدات
مث دیوونه ها میشم، وقتی دلم تنگه برات

وقتی دلم تنگه برات
حس می کنم زندونی ام
خمار لبخند توام
تشنه ی مهربونی ام

بی تو تموم لحظه هام،
لحظه ی بیقراری ان
بدون تو پرنده هام،
از لونه شون فراری ان

تو آینه می بینم تورو، تو خونه میپیچه صدات
مث دیوونه ها میشم، وقتی دلم تنگه برات

https://www.academytaraneh.com/85804کپی شد!
961
۴۷