دروغـــــه

تاکی بایددست توروبگیرم
تاکی بایدبرای توبمیرم
وقتی میدونم تودوسم نداری
برای چی کنارتوبشینم
چیزی نگوحرفی نزن دروغه
نگوکه نشنیده میگم دروغه
گریه ی توخنده به لب میاره
گریه ی بی صدای تودروغه
نمک روزخم من نپاش نگودوسم داشتی یه روز
هیچ چیزی جبران نمیشه حرفات توگوشمه هنوز
ترانه سرا : سجاد سلیمانی وسامان نوتاش

https://www.academytaraneh.com/85750کپی شد!
775
۸