تباه

تا کی باید این حال و هوا رو داشته باشم
مگه میشه تو رو دوست نداشته باشم
نزار این عشقم تباه بشه
تو وجود من فقط یه آه بشه
عشقمون رو با یه نگاه
اره با یه نگاه
زنده کن
سرو پای منو از عشق پاکت آکنده کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: