حرمتمو شکستی

تو هم منو نترسون اینجوری رام نمی شم
تو رو باور ندارم اینجوری خام نمی شم

تو واسه من مردی و دیگه فرقی نداره
چشات برام بی نوره دیگه برقی نداره

دیگه‏ برام مهم نیست شب قسمت کی هستی
دیگه نمی خوام تو رو حرمت مو شکستی

ارزش حرمت من شاید چیزی نباشه
هر جا هستی یه جوری خوشبختیات بپاشه

فکر میکنم که منم برات غریبه بودم
هیچوقت منو نخواستی از تو چشات میخوندم

سفر سلامت برو فکر میکنم نبودی
فکر میکنم که منو با نامه هات سوزوندی

http://jendj2.blogfa.com/post/65

خواننده :سعید قدرتی
تنظیم :سیامک قیامی
ترانه: سمیه سرتنگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: