دار و ندار من

وقتی که میخندی و با خنده هات ناز میکنی
درای بهشتو انگار که به روم باز میکنی
وقتی که شب میشه و اسیر تاریکی میشم
تو میای با اون نگات صبحمو آغاز میکنی
تو شدی عمر منو دار و ندار من تویی
تووی این قرن یخی فصل بهار من تویی
تو همونی که منو با یک نگاه شاد میکنی
دل ویرونمو باز دوباره آباد میکنی
تووی این دنیا همه هستی و نیست من شدی
تووی درس عاشقی نمره ی بیست من شدی
تو به رسم عاشقی با من بیچاره بمون
شعر پرواز و رهایی رو برای من بخون
اگه باورم کنی از زندگیم راضی میشم
همه ی عمرمو من با عشقت همبازی میشم
تو شدی عمر منو دار و ندار من تویی
تووی این قرن یخی فصل بهارمن تویی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85600کپی شد!
917
۲۴