بهم بگو تولدت مبارک

باورای قشنگی دارم
این روزهای پاییزی
شهریور ماه تولدمه
با آدماهای دیروزی

همه تغییر میکنند ولی من
همونجور مثل قبل غمگینم
خودم را توی آینه قدی
کوتاهتر از گذشته مینینم

همه رفتند هیچ کس پیشم نیست
من هر سال تولد تنهایی میگیرم
مطمئنم یه روزی توی همین شهریور
کنار کیک تولدم میمیرم

هوای بی کسی غبارآلوده
چشمای آدموکور میکنه
تنهایی خونه آدما را
شبیه دخمه وگور میکنه

کاش لااقل یه موش کور بودم
خودمو توی زمین چال میکردم
با موجودات زیر خاکی
گپ میزدم یه کم حال میکردم

https://www.academytaraneh.com/85590کپی شد!
782
۱۶