هنوز جای خالیتو…

هنوز جای خالیتو حس میکنم…
هنوز از تو و آرزوهات پرم…
هنوز بی تو میمیرم و میشکنم…
هنوز خط به خط بی تو خط میخورم…

هنوز جای پاهات تو این قصه هست…
هنوزعطر تو جاریه تو هوام…
که هر کاریم میکنم عمریه…
نمیتونم از فکر تو دربیام…

غروبا که میشه زمین وزمان…
بابغض یه دنیا میریزن سرم…
تو نیستی واینجا هنوز خالیه…
همین جای خالیت،توی باورم…

نه من باورم نیست که تو رد شدی…
از این قصه و این خیابون و من….
هنوز منتظر پشت این پنجرم…
که چشام از این منظره پر بشن…

یه ابری پر از بغض و بارون وآه…
همش سایه کرده تو چشمای من…
یه حجمِ عظیمی که اطرافمه…
یه دلشوره از جنس تنها شدن…… ً

از این نویسنده بیشتر بخوانید: