تکرار

درگیر تکرارم ، بسیار شو در من
آبادی من کو؟آوار شو در من

من روحمو هر روز با خنده می بارم
دلسرد دلسردم ، تبدار شو در من

خستم از این روزا ، از این تن مسموم
این زهر دست توست ، انکار شو در من

بغضت کجایی بود؟من غصه میخوردم
هر روز میمردم ، غمخوار شو در من

خالی تر از پیشم ، از فکر و اندیشه
از ترس بی فکری ، پندار شو در من

من مست و بی تدبیر ، من گم شده در من
از این من بی من ، هشدار شو در من

با فکر تنهایی خوابم نمی گیره
تا روز جون دادن ، بیدار شو در من

مهرت زمینی نیست ، از اونور ابراست
تا اونور ابرا ، پردار شو در من

                                                  ۱۵/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8556کپی شد!
788
۸