کلید سُل…

قرارمون از اول روی کلید سُل بود
کلیدهایِ پیانو همیشه مثه پُل بود
وقتی نفس های تو , شبیه عطر گُله
هوای دلتنگیات چرا پُر از الکله!؟
نرو که گُم میشی تو ,تو بطری های خالی
باید بیرون بیای از توهم پوشالی !
اگه هنوز عاشقی این آخرین خواهشه
واسم یه آهنگ بساز که پُر از آرامشه !
برایِ برگشتنم فقط یه آهنگ بساز
عشق قشنگمونو به این بطریها نباز
نرو که گُم میشی تو ,تو بطری های خالی
باید بیرون بیای از توهم پوشالی !
اگه هنوز عاشقی این آخرین خواهشه
واسم یه آهنگ بساز که پُر از آرامشه !

https://www.academytaraneh.com/85552کپی شد!
1176
۴۳