ترانه+۱۸

شبیه خیسیِ مزمن روو گونه ی دختر
شبیه لیزیِ دستِ پسر توو وانِ حموم
دقیق مثل نهنگا که خودکشی کردن
دقیق مثل هنر ,خط خطی شدن روی بوم
……
همیشه مست و خراب رو به قبله خوابیدن
همیشه زیر کَپَک تکه نون در آوردن
دوباره الکلو ساقی, رفیقِ بد توو پارک
دوباره خود زنیو از همه کتک خوردن
…..

تفاوت طبقاتی توو زیر همکفِ شهر
تفاوت نژاد توی خاندانِ اصیل
به پای عشق خیانت نوشتن آهسته
به پای عرف برادر کشی شده,قابیل
……
ترانه مثبتِ هجده ترانه مثبتِ مرگ
ترانه مثبتِ آدم که زندگی گم شد
هزار آدم گمراه و یک سگِ عاقل
هزارویک شبو خوابیدو جزءِ مردم شد

سلام به مدیر محترم آکادمی و تک تک دوستان عزیزم
بعد از ماه ها تصمیم گرفتم دوباره بنویسم
و امیدوارم فاصله باعث نشده باشه از ترانگی جا مونده باشم
به امید ترانه باران…
دیانا ادریس زاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85488کپی شد!
2036
۹۸