این غیر ممکنه

بازم که ساکتی حرفی نمیزنی
بازم که لحظه هات تو قاب پنجرَن
کِی باید این همه شب زنده داریات
تنهات بذارن و از پیش تو برن

منی که واسه تو از را(ه) به درشدم
چی شده اینروزا واست زیادیم
با اینکه میکشی هر ثانیه منو
بازم به خاطرت آروم و عادیم

*باور نمیکنم بانیِ این همه دلگیریات منم
میگی برو ولی از تو و اون نگات باز دل نمیکنم*

این غیر ممکنه باور نمیکنم
این که بدون من دنیا تو مشتته
کی کشته تو دلت این دل شکسته رو
کی اومده به جام جزمن کی پشتته

میرم ولی بدون عشق تو کشت منو
عشق تو بود منو توی خودم شکست
بعد از تو بغض من شد هق هقی شکست
سنگینیِ غمت رو شونه هام نشست

https://www.academytaraneh.com/85481کپی شد!
1366
۹۶