خونه بی همسایه

مرد یک خونه بی همسایه ام
زیر سقفی که پر از احساسه
قلب این خونه تو رو از عکسی
که تو دستای منه میشناسه

توی این کوچه فقط دلتنگی
توی این خونه فقط تصویره
جای تو …. آلبوم رویاییمون
دست لرزون منو میگیره

حس دلتنگی زیر بارون
منو دیوونه رویا کرده
توی دنیای پر از تنهایی
فقط این خونه پلاکش درده

مرد این خونه بی همسایه
تو نبود تو به هم میریزه
عشق و بارون و یه دنیا گریه
همگی … نشونه پاییزه

************************************
تو ببخش … اگرچه عکسامونو
با اجازه خودت سوزوندم
با همین درد و دل تکراری
تو رو برعکس خودم رنجوندم

تو رو که غرق غروری دیگه
نمیشه به سادگی حدست زد
نمیشه به سادگی عاشق شد
تا ته قصه کنارت اومد

حس دلتنگی زیر بارون
منو دیوونه رویا کرده
توی دنیای پر از تنهایی
فقط این خونه پلاکش درده

مرد این خونه بی همسایه
تو نبود تو به هم میریزه
عشق و بارون و یه دنیا گریه
همگی … نشونه پاییزه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: