جنگل

منو خداو جنگل
توو شبه بی ستاره
از التهاب چشمام
عکسای تو می باره

بی خبر از تو منم
بی خبر از من تویی
دنیا خبر نداره
نزدیکتر از تن تویی

توو این سکوت جنگل
آخه چی میخوای از من
وقتی به یاد توام
به یادمی تو حتمن

جنگل سکوت درده
درد نداشتن تو
هر لحظه بی تو مردن
توو سینه کشتن تو

بی خبر از تو منم
بی خبر از من تویی
دنیا خبر نداره
نزدیکتر از تن تویی

چیزی نمی خوام از تو
چشماتو رو من ببند
اما یه قولی بده
لطفن همیشه بخند

وقتی که با خندهات
راحت می شه خیالم
دنیا بذار با خندت
گریه کنه به حالم

بی خبر از تو منم
بی خبر از من تویی
دنیا خبر نداره
نزدیکتر از من تویی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: