همیــــن خـــــوبـه

توچشمات میشه دنیاروازاین بهترتماشاکرد
بهت دل دادوعاشق شد وایناحساس وحاشاکرد
کنارت میشه خوبی رویجوره دیگه معناکرد
رولبهاخنده ی شوق ویباره دیگه پیداکرد
کنارت من کنارم تو یه سقف بالاترازدنیا
همین خوبه که آرومه همین خوبه که میمونه
همین خوبه که حرفامونگفته داره میخونه
به آسایش رسیدم من خوشی هاباتومفهومه
همه حرفاموازچشمام نگفته داره میخونه
یه سقفه روسردیوار دلش از جنس احساسه
بدون منت ودعوا داره فردارومی سازه
همین خوبه که لبخندت رولبهام سایه میندازه
دلم آشوبه وقتیکه به چشمای تومینازه.
تــــرانه ســـرا : سجاد سلیمانی وسامان نوتاش

https://www.academytaraneh.com/85420کپی شد!
839
۱۲