نگــذر ازم ســاده پشــیمون میشی بعـــــدا …

ببخش اگه گاهی نگاهم پر کنایه س
این روزا احساسات من مـال خودم نیـــــس
این من که این روزا همیشه سوت وکوره
نیمی از این چیزی که میبینی شدم نیـــــس

من فرق کردم عاملش هر چی که باشه
شاید نیازه زندگیم از هم بپاشه

من فرق کردم تا کجا پی ام میگردی؟؟
شاید هنوزم حسمو باور نکردی…

حق داری میدونم برات سخــته نبودم
منـم نمیرفتــم اگه جای تو بودم

نگذر ازم ساده از این دیوونه ی سرد
روزی همین دیوونه با تــو عاشقی کرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی زينب قرباني

متـــولد 7 شهــــریور 73 بــاران كــهــ ميگويند منم ... بـــاران دلتنگي ... گــهــگــاه كهــ دلتنگ ميشوم تــرانه هايم بــهــ دادم ميرسند ... بــا آمدنشان ميپوشانند دلتنگيِ دل بــارانــيم را...- 09191217637