خدایا امونم بده

قسم خورده بودم/که تاوقتی زنده م
دیگه اسمت و من/نیارم نیارم
به چشمام شب وروز/من این قولو دادم
که از دوری تو /نبارم نبارم
ولی حیف نمی شه /یه لحظه توفکرت نباشم
نمیشه که از دوری تو/ من از هم نپاشم
نمیشه بخندم /نمیشه که غمگین نباشم
خدایا امونم بده/که من کم نیارم
نمی خوام ببینه غم لحظه هامو/
نمی خوام ببینه بهار چشامو
خدایا امونم بده /که هر شب نبارم
تو از وقتی رفتی/همین جا نشستم
کنار همین در /درا رو نبستم
که شاید یه روزی/تو برگردی بازم
که با تو خراب دلم رو/دوباره بسازم
خدایا امونم بده /که طاقت بیارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85375کپی شد!
843
۱۴