هم پرواز

اول تو آغوشِ بارونی ی من باش
بارونِ تو میشم بساز هم پرواز

یه گوشه میشینم منتظرت بارون
بارونی میشم باز گلی تویِ ناودون
می رقصی و شیشه اشکش که میگیره
اسبی که می باره یه شیهه ی داغون

حالا تو آغوشِ بارونی ی من باش
بارونِ تو میشم بساز هم پرواز

لبخند بارون ریخت
رو شیشه ی شب هام
نباشی میمیرم نباشی من تنهام
از بارش امشب نباشی معلومه
نم نم که می ری تو من میونِ غم هام

بیا تو آغوشِ بارونی ی من باش
بارونِ تو میشم بساز هم پرواز

بارون و گلبرگِ سرخِ نگاهِ مرگ
اشکایِ پی در پی سبزیده رویِ برگ
به خاطرِ بارون برگرد بارونم
بی تو کویرِ مرگ بی عطرِ بارونم

نرو تو آغوشِ بارونی ی من باش
بارونِ تو میشم بساز هم پرواز

غربت نگاهت بود
دلتنگی جشمِ من
غریبه ی دیروز
بارشِ یک مرحم

آخر تو آغوشِ بارونی ی من باش
بارونِ تو میشم بساز هم پرواز

{ترانه ی فرم به علاوه ی ترانه ی حجم مساوی با ترانه ی فرا فرم}
ترانه ی فرا فرم :
این ترانه با فضا سازی و ایجاد مقدمه برای بارش یک باران شعری آماده می شود و همانطور که در شروع و پایان نیز تکرار بارش را در تصویر های گوناگون مشاهده می کنید…
گسترش حجم در فضای متن ترانه بسیار به ظرافت و دقت شما هم ترانه ی عزیز نیاز دارد تا به ساختمان اصلی یا همان زیر متنِ ترانه ضربه ای وارد نشود…
این نوع ترانه هر لحظه به اوج می رسد و در هر سطر انفجار و برجستگی دارد…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85307کپی شد!
810
۱۰