حس

یه جوری دوستت دارم یه جوری عاشقت هستم

یه احساسی به من میگه به تو من خیلی وابستم

چه رویایی چه احساسی یه حس خوب وآرامش

به هرقیمت شده اینبارمن این احساسومیخوامش

یه سجاده است به سمت تو یه حسی که برای من

ببین من اومدم اینجا نگاهم کن خدای من

همین جا آخر خطه رسیدم من به این بن بست

کمک کن چونکه میدونم نگاه تو همیشه هست

شدم لبریز ازتو ازاین رویا از این قصه

میدونی که دلم اینبار فقط دل به دلت بسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: