کوچه

۲:تو این کوچه ها با خیالِ تو تنها قدم می زنم
دارم لحظه هامو کنار نبودت رقم می زنم
هزار بار از این جاده ها رد شدم بلکه پیدا بشی
تو هرجا که باشی منو سمت این ماجرا می کشی
به بیراهه رفتم که این خاطرات از سرم دور شَن
نمی شه ولی خاطرات قشنگ تو منفور شَن….
نمیشه که این حسو با عشقِ بعد از تو تقسیم کرد
نمی شه که این زخمو با جز وجودِ تو ترمیم کرد
تو این کوچه ها با خیالِ تو تنها قدم می زنم
دارم لحظه هامو کنار نبودت رقم می زنم
دارم باز من با خودم دردو دل می کنم جای تو
داره باورم می شه جایی ندارم تو دتیای تو
دارم تو اتاقی که بودی هواتو نفس می کشم
اگه برنگردی از این زندگی بی تو دست می کشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8525کپی شد!
740
۱۷