* آینه بندون *

نبودناتو کمتر کن
بذار پابند دنیا شَم
بذار از برزخ وکابوس
همیشه غرق فردا شَم

واسه آرامشی بی مرز
میتونی سایبون باشی
توو این تنسوزِ بی بارون
یه سقف ِ مهربون باشی

منو یاد خودم بنداز
جهانم شکل تابوته
همه دنیای تاریکم
دفنِ آوار سکوته

منو از گوور تنهایی
به موندن با تو مهمون کن
در و دیوار قلبم رو
با عکسات آینه بندون کن

هوای امن ِ آغوشت
پناه خووب ِ وحشت کُش
نوازشهای پاک تو
منو یک عمر خواب خوش

از این نویسنده بیشتر بخوانید: