دیوار

وقتی محبت نیست

عاشق شدن زوره

من بی تو می میرم

چشمای تو کوره

   

تقصیر چشمات نیس

قلب تو از سنگه

هی جبهه می گیری

فک می کنی جنگه

   

بی تو دلم خونِ

چشمای من خونِ

دریای بارونِ

بارونِ بارونِ

   

از وقتی فهمیدی

خیلی دوست دارم

دیوار چین چیدی

من پشت دیوارم

   

قلب منم شد سنگ

احساس من شد سنگ

دنیای من شد سنگ

هی سنگ روی سنگ

دیوار شد دیوار

من موندموحسرت

من موندمو نفرت

من موندمو وحشت

کابوس تنهایی

تکرار شد تکرار

   

حالا تو گیر دادی

می گی دوست دارم

اما دیگه دیره

من از تو بیزارم

https://www.academytaraneh.com/8522کپی شد!
972
۷