نمی خوام با کسی باشم

نشستن اشکای خستم که باز برگردی تو پیشم
تو رفتی و منم هر روز دارم دیوونه تر میشم
نمی خوام با کسی باشم هوای تو هنوز اینجاست
چه سخته با کسی باشی تو قلبت جای اون پیداست
گناه سخته من اینه یه بار تنهات گذاشتم من
دارم تاوانشو میدم بدون قصدی نداشتم من
چقدر اصرار کردم من چقد خواستم که برگردی
رو زخمای عمیق و چاک چاک من واسم دردی
تو این مسلخ تنهایی خَفَس انگار هوای من
بازم انگاربه گوشت نرسید حتی صدای من
نمی خوام با کسی باشم هوای تو هنوز اینجاست
تو رفتی با کسی ومن دلم با عکس تو تنهاست
تمام کوچه بیدارِبه یادت اشــــک میریزه
نبود قلــــب پر مهرت دلم آروم می سوزه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8521کپی شد!
1028
۸