تنهایی

میدونی جونم،همه ی عشقم
تنهایی سخته،نفس کشیدن
میدونی جونم،همه وجودم
تنهایی سخته،تو رو ندیدن

سر کردم این روزا بی تو با یادِ تو
ترکِ آغوشه من حسه آزاد تو

تَرَک خورده دلم وقته نبود تو
سخته ترمیمِ زخم بی تارو پودِ تو

بی اعتنا میشم ولی فکر و خیال
نمیره از سرم جون من بیخیال

میدونی جونم،همه ی عشقم
تنهایی سخته،نفس کشیدن
میدونی جونم،همه وجودم
تنهایی سخته،تو رو ندیدن

مثله آواری که میریزه رو سرم
محاله خوب بشه زخمه رو پیکرم

هی با اصرارِ من قهرو انکارِ تو
هی شکستی دلم این شده کارِ تو

هی میای و میری دنباله فرصتی
میخوای آشتی کنی؟ زود بگو لعنتی

۲۲/۲/۹۳

https://www.academytaraneh.com/85207کپی شد!
1138
۵۰