فقط یک نفس

فقط یک نفس در کنارم بمون
فقط یک نگاه توی چشمام بکن
بذار گرد غربت بره از دلم
نذار اشک حسرت بیاد تو چشام
فقط یک نفس همزبونی بکن
فقط یک نوا همصدایی بکن
بذار تا همه غصه هامو بگم
نذار غم بمونه میونه صدام
فقط یک نفس با دلم گریه کن
فقط یک صدا با گلو م ضجه کن
اگه این نفس های اخر بشه
میخوام پیش تو این نفس سر بشه
فقط یک نفس در کنارم بمون
فقط یک نگاه توی چشمام بکن
بذار وقت مردن چشای ترم
به چشمای معصوم تو خیره شه
بذار اشک سرد روی گونه هام
دم اخر با دستای تو پاک شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: