اومدم شفا بگیرم…

راه تو معنی عشقه عاشقی گفتن نداره
اون که فهمیده رسیده پای برگشتن نداره
حرمت نقطه ی وصله بین موندن و رسیدن
همه راه اسمونو زیر گنبد تو دیدن
مقصد تنهاییامی مث خورشید زمینی
منزلت کجای راهه که تو خونتم غریبی
من که عمریه گداتم واسه بودنم دعا کن
تو یه لحظه هم ک میشه منو از خودم رها کن
مثل زائرای خونت اومدم شفا بگیرم
عاشق اینم که زیر گنبد طلا بمیرم
حال امروزم خرابه مث بغض و حال اون مرد
که واسه شفای بچش توی صحنت گریه می کرد
روی خاکت سجده کردم تو دلم بودی همیشه
اگه ضامنم نباشی نه نمیشه نه نمیشه…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: