میخوام به جات گریه کنم

می خوام به جات گریه کنم می خوام غمت رو بخرم
می خوام دیگه ابر غمو از تو نگاهت ببرم
وقتی که گریه میکنی پرنده زندونی میشه
مرغ دل من میمیره چشات که بارونی میشه
می خوام به جات گریه کنم تا تو دلت غم نشینه
تو چشمای مهربونت غصه و ماتم نشینه
چشمای تو جای خداست خدا که خاکستری نیست
تعجبم آخه چرا قبله ی ما این وری نیست
خدا خودش خوب میدونه چشمای تو مقدسه
چشمای مهربون تو نه جای غم نه هوسه
چشمای تو رنگ شبه رنگ شبای بی کسی
رنگ ترانه های من تو وقتا ی دلواپسی
می خوام به جات گریه کنم می خوام غمت رو بخرم
میخوام دیگه ابر غمو از تو نگاهت ببرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: