دعا

ببین امشب خدا دلگیره از ما
گلایه داره از دلتنگیه ما
به ابر گفته بباره رو سر ما
که هرچی زشتی پاک شه از تن ما
برن تر شن جماعت زیر بارون
بری شن از گناه و هرزگیشون

بشورن دلسیاهی رو
بیارن تنگ ماهی رو
قفسهای قناری رو
کبوترهای چاهی رو
بذارن تا رها باشن
نه از لونه جدا باشن

خدا امشب خدایی کن
منو از غم رها می کن
بشور از چشم من خوابو
بىبخش بر من گناهامو
بگیر دست غریبم رو
نذار تنها بشم بی تو

هلا ای ابر بارون
الا ای مرغ شبخون
بزن رعدی و یک برقی
بخوان یک نغمه دردی
که شاید مردما پاشن
از این ماتم رها باشن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85115کپی شد!
834
۱۴