آغوش ( تقدیم به عشق زندگیم)

دلم تنگ میشه وقتی تو
میری در آسمون گاهی
چقدر مغرورم از عشقم
تو روز خورشید، تو شب ماهی
توی رویا تو رو دیدن
برای من همون رویاست
چقدر حس لطیفی شد
چقدر آغوش تو زیباست(۲)
تو رو آغوش می گیرم
نه انگار که پُره دردم
برای حفظ آغوشت
مدام با گریه می خندم
تمام یک نفر با تو
تمام یک جهان میشه
جهان، باشی همیشه هست
جهان بی تو تمام میشه
ته رویای این روزام
فقط لبخند تو بوده
بخند آروم، بخند بازم
که درک عشق همین بوده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85103کپی شد!
785
۹