به نام آه

به نام آه
خیالت هم یه دریا شد،بازم عمق زمان گیره
بازم این خونه،اون لحظه،خدا هم غرق تقصیره
ببین برگشتنت یکهو، مثال ماهِ تو دریا
بذار خورشید هم باشیم،با یک آهنگ یک رویا
بذار این بهت تنهایی فدای یک شکستن شه
بذار تو عمق این عشقم،خدا هم عاشق من شه
یه جایی غرقه تقصیرم،همین نقطه،تو این دنیا
دلم میترسه از اینکه خدا هم با تو همدست شه
اگه اینبارم اون دل رو به پای من نمیبندی
اگه بازم با منطق هات ،به این دیوونه می خندی
برو اما بدون میخو ام که دنیات خالی از غم شه
نذار این قرص مهتابی،همیشه جای ماتم شه
من و این شهر و این بغض و سراسر روحه تنهایی
تویی ای ماه من،با خود،خدا،چند استکان چایی

https://www.academytaraneh.com/85099کپی شد!
757
۲۲