گنجشکک اشی مشی

گنجشکک اشی مشی قصه به اخر نرسید
کلاغ قصه ی تو هم رفتو به خونش نرسید
گنجشکک اشی مشی قصه ی تو تکثیر شد
اه دل کوچیک تو دوباره بی تاثیر شد
هنوز توی کوچه ی ما گنجشککای بی گناه
زندگیشون تباه میشه تو ظلمت شب سیاه
هنوز هوا که سرد میشه برف میاد گوله میشن
دون ندارن یخ میزنن شکار یه گوله میشن
هنوز همون فراش باشی قصاب باشی حکیم باشی
دلای سردو نا امید یخ زده حوض نقاشی
گنجشککم گریه نکن غصه یه روز حروم میشه
یه روزی از همین روزا زمستونم تموم میشه
بهار میاد پر میگیری تو اسمون ابی مون
سخته ولی طاقت بیار شاد میشه باز زندگیمون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: