رویایه من

عجیبه واسم هنوز نمیخوای کنارم بمونی
تورو خیلی میخوامت تو اینوخیلی خوب میدونی
همه کار کردم واست تایه لحظه پیشم بمونی
حالاکه ازم جدا شدی چرا انقدر حیرونی
تومیدونی من میخوامت چرارفتی ازکنارم
خدام نتونست حالیت کنه که چقدردوست دارم
نمیدونم بدون ممن چجوری دوم میاری
ازتوبرام چی باقی مونده یه رویایه خیالی
رویایه من اینکه تاعبد کنارت بمونم
تاآخره شب واست شعره عاشقونه بخونم
رویایه من خیلی سادس اینوخودم خوب میدونم
چیکارکنم بی تویه لحظه زنده نمیمونم
خدایاخودت به دادم برس توتنهایارمی
رویاموخودت میدونی چون توتنهارازدارمی
چی میشه روزی رویایه سادموبرآورده کنی
توتنهاکسی که واسه بندهات غصه میخری
رویام اینه یه روزدستایه لیلاموبگیرم
منه بیچاره آخریه روزی ازغصه میمیرم
این شباکه توپیشم نیستی فقط کابوس میبینم
رویایه من اینه یه بارکنارلیلیم بشینم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85064کپی شد!
945
۱۵