به دنبال خوشبختی

به دنبال یه آرامش
به دنبال همون روزام
اون حرفای پر از قصه
همونارو ازت میخام
به بن بست تو که خوردم
من از دست خودم رفتم
نمیدونی ولی سخته
چقدر دنبال توگشتم
برم گردون به اونروزا
که به تو تکیه میکردم
برم گردون ببینی من
چطور دور تو میگردم
پی احساس خوشبختی
به رویای تو وابستم
منو دریاب از این دنیا
همین وقتایی که خستم
به دنبال همون حسم
همون احساس آزادی
نمیدونم کجا میرم
تو این راهو نشون دادی

https://www.academytaraneh.com/85019کپی شد!
893
۲۳