پرواز اجابت

پرواز اجابت

زیبا و پرشور و دل انگیزه

صبحی که با یادت شروع میشه

پر میشه رویای من از حسّ ِ

خوابی که همرنگ طلوع میشه

.
گرمای مطبوع وجود تو

هرم ِ یه شومینه توو پاییزه

ماهه برای" یا کریم "، نور ِ

دستایی که گندم رو میریزه

.
وقتی که روی شاخه های بید

موسیقی باد و غزل میشی

با شعر انگشتای پر مهرت

آسرار ِ دیوان ِ أزل میشی

.

با لهجه ی باروون ، چقد خوبی

اونجا که خواب ِ تشنه ْ ، کابوسه

لحن ِ طبیعت هم عوض میشه

وقتی زمین ، بارونو می بوسه

.
بال ِ کبوترهای خوابم شو

قلبم رو سرشار از نیایش کن

تعبیر ِ پرواز اجابت باش

هرشب دعاهامو نوازش کن

.

فریبا سید موسوی ( رها )

https://www.academytaraneh.com/84944کپی شد!
1437
۲۶